Software
met een hart voor hulpverleningsdiensten.

AbiWare is al meer dan 3 decennia actief op de markt van software voor hulpdiensten. Dankzij haar oplossingen heeft AbiWare al die jaren de administratieve en logistieke processen in dit type van organisaties helpen automatiseren en digitaliseren.

hulpverleningszones

#Operaties

De AbiWare-software ondersteunt brandweerlui en ambulancepersoneel tijdens interventies. Ze hebben toegang tot diverse informatiebronnen en kaarten en kunnen gebruik maken van Apps. Zo kunnen ze hun job eenvoudiger uitvoeren en de administratieve nazorg tot een minimum beperken.

#verslaggeving

Elke interventie vereist een verslag. Dat verslag wordt gebruikt voor interne en externe opvolging. Het dienst als basis voor beleidsrapportering en statistieken voor de belanghebbende overheden.

#facturatie

Bepaalde interventies worden ook gefactureerd. Om dit proces te vereenvoudigen en versnellen, gebruiken we informatie uit de verslaggeving om vlot een factuur op te maken die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Die factuur kan dan doorstromen naar een boekhoudpakket voor verdere opvolging.

#logistiek

Een hulpverleningszone gebruikt heel wat materiaal en bezit een uitgebreid en divers wagenpark. Opvolging en beheer daarvan wordt sterk vereenvoudigd en ondersteund door de AbiWare oplossingen. In te plannen acties (onderhoud, nazicht …) en inventarisatie zijn basisfunctionaliteiten in deze toepassing.

#hr management

Operationele en administratieve krachten vormen het “human capital” van een hulpverleningszone. Met onze HRM-oplossing kan een hedendaagse zone zowel professioneel als vrijwilligerspersoneel opvolgen. Administratie van prestaties maar ook planning en inrichting van opleidingen wordt ondersteund. Ook de organisatie van evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt sterk vereenvoudigd en kan volgens de geldende wetgeving verlopen. 

#preventie

Brandpreventie vormt een belangrijke taak van de hulpverleningszones. Van aanvragen verwerken tot en met een advies afleveren: het is een specifiek administratief proces dat u nauwgezet moet opvolgen. Uw medewerkers vervullen via onze oplossing, elk vanuit hun specifieke rol, hun taak in het proces zodat burgers en bedrijven correcte adviezen ontvangen, in lijn met wetgeving en geldende voorschriften.

ambulancediensten

#verslaggeving

Zowel voor dringende als voor niet-dringende ambulance-interventies worden verslagen gemaakt.  Die verslagen zijn noodzakelijk voor een correcte interne opvolging, maar ook om de subsidies van de overheid te vrijwaren.  Onze software helpt ambulancediensten via een specifieke module om vlot en eenvoudig aan de vereisten te kunnen voldoen.

#facturatie

Voor elke ambulance interventie wordt ook een factuur opgemaakt, volgens een vast stramien en lay-out.  Onze oplossing zorgt voor een quasi automatische facturatie op basis van de verslaggeving, en voorziet bovendien in diverse linken met boekhoudsoftware.

ziekenhuizen

#Dashboard 112

Tijdens een ambulancerit wordt in het kader van Ambureg rapportering heel wat administratieve en medische informatie verzameld en geregistreerd.  Die informatie is niet alleen heel interessant voor de spoeddienst van bestemming, om de administratieve flow te faciliteren (voorinschrijving) maar maakt het ook mogelijk al bepaalde acties te ondernemen op de spoeddienst ter voorbereiding van de aankomst van de patiënt.  Zeker als het gaat om aandoeningen waarbij de behandeling tijdskritisch is zoals bij een beroerte bijvoorbeeld, is dat een meerwaarde.  Via de aangeboden oplossing wordt informatie over de patiënt ontsloten voor de spoeddienst van bestemming, zelfs wanneer deze patiënt nog onderweg is naar het ziekenhuis.

politiediensten

#logistiek

Een politiezone gebruikt heel wat materiaal.  Opvolging en beheer daarvan wordt sterk vereenvoudigd en ondersteund door de oplossing van AbiWare. In te plannen acties (onderhoud, nazicht …) en inventarisatie zijn basisfunctionaliteiten in deze toepassing. Er is ook een App beschikbaar voor gebruik op een mobiel scantoestel zodat inventarisatie van magazijnen draadloos kan gebeuren.

#Jobs

Werken bij AbiWare?

Ontdek alle openstaande vacatures van de Cevi Group
Voor onze specifieke vacatures, filter op de tag “AbiWare”.

CONTACT

Ons kantoor

Moestoemaatheide 14/O
B-2260 Westerlo
T +32 14 56 37 50
info@abiware.be