over ons

Bedrijfsvoorstelling

Cevi werd in 1971 opgericht als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen,  gemeenten en OCMW’s in Oost- en West-Vlaanderen.

Sinds 2004 maakt Cevi deel uit van ADINFO NV, waarvan NRB (Network Research Belgium) sinds september 2010 hoofdaandeelhouder is.

Met de integratie van Logins, Siggis, AbiWare, SDP-ActaLibra en Verdi zetten meer dan 300 Cevi medewerkers zich elke dag in voor onze Belgische klanten.

Producten en diensten

Cevi levert ICT producten en diensten (Informatie & Communicatie Technologie) aan voornamelijk (lokale) overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale  samenwerkingsverbanden.

Met samen meer dan 300 professionele medewerkers en meer dan 50 jaar ervaring in ICT-ondersteuning heeft Cevi zich gespecialiseerd in het leveren van moderne en betrouwbare geïntegreerde
systemen die uw organisatie automatiseren. Cevi is naast systeemintegrator een leverancier van totaaloplossingen: naast ICT-producten bieden we u ook een heel assortiment van diensten.

Dankzij de accurate kennis van onze medewerkers op het gebied van ICT en de wetgeving die bepalend is voor veel van de toepassingen die u gebruikt, biedt Cevi u het volgende:

 • de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en installeren van software;
 • opleiding en ondersteuning en speciale themaopleidingen bij het gebruik van software;
 • advies en ondersteuning bij de uitbouw van uw ICT-beleid;
 • hardware (pc’s, printers, servers …) voor uw specifieke noden;
 • de installatie, configuratie en reparatie van uw hardwarepark en de integratie van vernieuwende technologieën zoals antivirus, back-ups, firewalls, storage, telework …;
 • IAAS en SAAS in de cloud;
 • de invoer en het beheer van grote gegevensbanken;
 • gespecialiseerd advies in de vele beleidsdomeinen;
 • de implementatie van een midofficesysteem om uw dienstverlening aan de burger te optimaliseren.

Organisatiestructuur

Onze vlakke organisatiestructuur is opgebouwd uit meerdere gespecialiseerde afdelingen die uiteenlopende producten en diensten aanbieden voor de verschillende beleidsdomeinen van de (lokale)
overheid:

 • belastingen, boekhouding en financiële diensten;
 • burgerzaken;
 • beheer van hard- en software, in de cloud en on premise;
 • lonen en HRM;
 • documentair beheer, secretariaatstoepassingen en midoffice;
 • ruimtelijke ordening en vergunningen;
 • toepassingen voor OCMW’s, Welbi;
 • toepassingen voor woon- en zorgcentra en thuisdiensten;
 • ontwikkeling, integratie en onderhoud van GIS-systemen;
 • software voor notarissen;
 • software voor ambulancediensten, politie- en hulpverleningszones